Predstava, že dieťa je po narodení akási nepopísaná doska, ktorú formuje výchova a sociálne prostredie, je už dávno prekonaná. Niežeby neboli tieto vonkajšie činitele dôležité – dieťa sa od prvej chvíle podieľa na svojom ďalšom osude, ale