V období od jedného, do troch rokov sa detičky osamostatňujú od matky a začínajú presadzovať svoje najrôznejšie potreby. Charakteristické prejavy „ja sám/sama“, alebo „nie, nie“ nie sú ničím výnimočným. Vyhľadávajú nové a zaujímavé podnety, skúšajú rôzne výtvarné