Hovorí sa, že manželstvo je určitým spôsobom najťažšia rehoľa. Prečo? Dvaja mladí ľudia, ktorí vstupujú do manželstva si prinášajú zo sebou osvojené praktiky, tradície, návyky, zvyky, ktoré bývajú niekedy diametrálne odlišné. Každý si tvrdohlavo presadzuje to svoje,