Nie je to tak dávno, keď sa na fórach pre mamičky s deťmi rozoberali len bežné témy, ako je kŕmenie, hygiena, výchova a starostlivosť o deti. V dnešnej dobe je tu aj iná horúca téma, ktorej riešenie pre mnohých nie je