Mnoho detí dostane mobil už v prvej triede. Do konca prvého stupňa základnej školy ho už vlastní väčšina. U detí tiež rastie počet aktívnych používateľov tabletov a počítačov. O čom s nimi hovoriť a čo robiť, keď sa niektorý z prístrojov pokazí? Mami, aj