Prečo deťom vypĺňať sto percent voľného času rôznymi športovými aktivitami, hrami, vzdelávacími krúžkami, návštevami kamarátov a príbuzných? Prečo vyvolávať v deťoch pocit, že pokiaľ nemajú každú minútu dňa dopodrobna naplánovanú, tak sa niekde stala chyba?  Prečo nenechať deti