Ako sa rodičovstvo zmenilo, alebo „Ja by som to robila určite inak!“

Spôsob, akým matky a otcovia trávia svoj čas sa v poslednom polstoročí dramaticky zmenil. Otcovia vykonávajú viac domácich prác a starajú sa o deti, matky chodia do práce, aby sa rodina mohla uživiť. Niet divu, že pre pracujúce matky trochu ťažšie vyvážia domáce povinnosti a povinnosti v práci.

Napriek tomu existujú dôležité rodové rozdiely. Zatiaľ čo takmer rovnaký podiel matiek a otcov povedal, že si želajú, aby mohli byť doma a vychovávať svoje deti než pracovať, otcovia obyčajne častejšie chcú robiť na plný pracovný úväzok.  A pokiaľ ide o to, čo najviac oceňujú v práci, pracujúci otcovia dávajú väčšiu dôležitosť tomu, aby mali vysoko platenú prácu, zatiaľ čo pracujúce matky sa viac zaujímajú o flexibilný plán.

Avšak postoje matiek k práci sa v posledných rokoch výrazne zmenili. Medzi matkami s deťmi mladšími ako 18 rokov sa podiel, ktorý hovorí o tom, že radšej pracuje na plný úväzok, zvýšil z 20% na 32%.

Zároveň je verejnosť v rozpore s tým, čo je pre deti najlepšie. Zo všetkých dospelých iba 16% tvrdí, že ideálnou situáciou pre malé dieťa je matka, ktorá pracuje na plný úväzok. Množstvo dospelých (42%) tvrdí, že matky pracujúce na čiastočný úväzok sú ideálne a tretina tvrdí, že najlepšie pre malé deti je, ak ich matky vôbec nepracujú, alebo nepracujú mimo domova.

Vyrovnávanie práce a rodiny

Asi polovica (53%) všetkých pracujúcich rodičov s deťmi do 18 rokov tvrdí, že je ťažké vyrovnať zodpovednosť v práci so zodpovednosťou rodiny. Medzi postojmi matiek a otcov neexistuje žiadna významná medzera: 56% matiek a 50% otcov hovorí, že správne spojenie práce a rodinného života je pre nich ťažké.

Pocit uponáhľania je tiež súčasťou každodenného života dnešných matiek a otcov. 40% pracujúcich matiek a 34% pracujúcich otcov tvrdí, že sa vždy cítia uponáhľaní.

S toľkými požiadavkami na čas, sa mnohí rodičia pýtajú, či trávia dostatočné množstvo času so svojimi deťmi. Celkovo 33% rodičov s deťmi do 18 rokov tvrdí, že so svojimi deťmi nevyužívajú dostatok času, kým rovnaké tvrdí asi 46% otcov. Otcovia venujú oveľa menej času ako matky starostlivosti o dieťa (v priemere sedem hodín týždenne pre otcov, v porovnaní so 14 hodinami týždenne pre matky). Medzi matkami 68% uviedlo, že trávia dostatočné množstvo času so svojimi deťmi. Iba polovica otcov hovorí to isté. Relatívne málo matiek (8%) alebo otcov (3%) tvrdí, že trávia príliš veľa času so svojimi deťmi.

Ako sa dnešné matky a otcovia hodnotia?

Napriek problémom, s ktorými sa stretávajú, dnešní rodičia sa hodnotia celkovo dobre pri výchove svojich detí. Matky dávajú o niečo vyššie hodnotenie ako otcovia: 73% matiek tvrdí, že vykonávajú vynikajúcu alebo veľmi dobrú prácu ako rodič, v porovnaní so 64% otcov.

Medzi matkami s deťmi mladšími ako 18 rokov, ktoré pracujú na plný alebo čiastočný úväzok, 78% tvrdí, že to zvláda vynikajúco. Medzi matkami, ktoré nie sú zamestnané, 66% tvrdí to isté.

Autor: Valéria Osztatná Loomis, fotografia: © bigstockphoto

Ohodnotiť článok
[Spolu: 2 Priemer: 5]
Užitočné značky:, ,

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *