Profesionálny rodič alebo keď je rodičovstvo zamestnaním

Profesionálne rodičovstvo je šanca pre opustené deti vyrastať v skutočnej rodine. Súčasne ho však možno vnímať ako spôsob, prostredníctvom ktorého sa stáva jedinečné poslanie, akým rodičovstvo bezpochyby je, súčasne zamestnaním.

Je to šanca pre rodičov, ktorí našli v materských a otcovských povinnostiach svoj zmysel života, ale aj pre bezdetné páry a jednotlivcov s túžbou dať lásku a domov dieťaťu. Profesionálne rodičovstvo napĺňa potreby detí i dospelých sebevlastným, špecifickým spôsobom. Ako táto ojedinelá profesia funguje?

Kto je profesionálny rodič

Z hľadiska zákonníka práce je profesionálny rodič pracovná pozícia ako každá iná. Konkrétne ide o zamestnanca detského domova alebo krízového centra. Profesionálny rodič vykonáva svoju prácu prevažne doma alebo v obytných priestoroch, ktoré mu poskytne detský domov. Náplňou jeho práce je poskytovať náhradnú starostlivosť dieťaťu, ktoré bolo výchovným opatrením alebo na základe nariadenia súdu o ústavnej starostlivosti zverené detskému domovu. Profesionálny rodič teda vykonáva prácu analogickú k práci vychovávateľa v detskom domove s tým rozdielom, že miestom práce je jeho domáce rodinné prostredie a jeho pracovný čas je prakticky 24 – hodinový.

Kto sa môže stať profesionálnym rodičom

Profesionálnym rodičom sa môže stať každý občan starší ako 18 rokov, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon tohto povolania a absolvuje nutnú prípravu. Kvalifikačným predpokladom je v súčasnosti úplné stredné vzdelanie s výnimkou starostlivosti o deti s poruchami správania alebo deti závislé, kde je podmienkou vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Uchádzač o zamestnanie profesionálneho rodiča musí ešte pred prijatím do pracovno-právneho vzťahu absolvovať teoretickú a praktickú prípravu v akreditovanom subjekte. Tým je v súčasnosti napríklad spoločnosť Úsmev ako dar alebo občianske združenie Návrat. Takto pripravený uchádzač sa môže zúčastniť výberového konania v zariadení, ktoré poskytuje náhradnú starostlivosť deťom ideálne v lokalite blízko svojho trvalého bydliska. Zachovanie osobného kontaktu profesionálny rodič – detský domov je totiž počas výkonu profesie nevyhnutné.

Aké deti putujú do profesionálnej rodinnej starostlivosti

Do profesionálnych rodín sa dostávajú zverenci detských domovov, to znamená deti, ktorým bola nariadená ústavná starostlivosť alebo výchovné opatrenie. K zvereniu dieťaťa do starostlivosti detského domova pristúpi súd v prípade, ak rodina nezabezpečuje dieťaťu dostatočnú starostlivosť alebo dieťa nejakým spôsobom ohrozuje. Do profesionálnych rodín teda putujú deti zanedbávané, týrané, zneužívané a siroty. Podľa platnej legislatívy musia byť v profesionálnych rodinách prioritne umiestňované deti do troch rokov. Ak je dieťa členom súrodeneckej skupiny, musí byť v rodine umiestnené spolu so súrodencami.

V čom je profesionálne rodičovstvo náročné

Profesionálny rodič je zamestnancom na plný úväzok. Starostlivosť o deti zabezpečuje rovnako ako každý iný rodič, to znamená vo dne v noci s výnimkou času, keď je dieťa v škole alebo v inom školskom zariadení.

Prítomnosť dieťaťa v rodine výrazne ovplyvňuje celý chod domácnosti, rodinné vzťahy i výchovu vlastných detí.

Profesionálne rodičovstvo je dočasné rodičovstvo. Dieťa môže byť z rôznych dôvodov z rodiny vyňaté, takže profesionálny rodič sa musí zmieriť s časovou obmedzenosťou vzťahu. Napriek tomu musí byť dieťaťu po celý čas plnohodnotne k dispozícii a nahrádzať mu starostlivosť i vzťah rodiča.

Fotografia: © bigstockphoto

Ohodnotiť článok
[Spolu: 1 Priemer: 2]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *