strach

6. 11, 2018

Hlavné problémy, ktorým deti čelia v základných školách

Niektoré deti v základných školách majú svoje problémy. Netreba ich zanedbávať, lebo môžu emočne silne pôsobiť na dieťa. Janko má iPhone, môžem ho dostať aj ja? Sociálne porovnávanie je jedným z mnohých faktorov ako si deti vytvárajú svoju identitu
15. 03, 2014

Je ovládanie dieťaťa nevyhnutné?

Rodičia sa často domnievajú, že ovládanie dieťaťa spôsobuje dobré správanie, že vďaka nemu dieťa dosahuje dobré výsledky a je pokojné a ústretové. Tieto vonkajšie prejavy ale nemusia znamenať, že dieťa je naozaj spokojné. Môže  byť motivované snahou
15. 03, 2014

Vedieme deti k samostatnosti

Získavaním vlastných skúseností sa u dieťaťa posilňuje sebavedomie a cíti sa viac silné.  Zrejme bude musieť niečo zopakovať, kým sa mu činnosť podarí dotiahnuť do úspešného konca, ale buduje si tým vlastnú sebadôveru. Ak majú rodičia sklony ho
12. 03, 2014

Zatajovanie, klamstvo a iné prejavy strachu. Ako im predísť?

Aby sme predišli klamaniu, zatajovaniu a ďalším prejavom strachu, musíme sa sústrediť na odstránenie príčin, ktoré ich iniciujú. Keď zbavíme dieťa strachu, bude sa cítiť pri úprimnom rozhovore dobre. Ani uvoľnená atmosféra ho ale nemusí celkom zbaviť