Deti, ktoré nemajú prístup k vzdelaniu

V súčasnosti vzdelávanie zostáva nedostupným pre milióny detí na celom svete. Viac ako 72 miliónov detí vo veku základného vzdelávania nechodí do školy a 759 miliónov dospelých je negramotných a nemá vedomosti potrebné na zlepšenie vlastných životných podmienok a podmienok ich detí.

Príčiny nedostatku vzdelania

Chudoba

Aj v rozvojových a rozvinutých krajinách mnoho detí nemá prístup k základnému vzdelaniu z dôvodu nerovností, ktoré pochádzajú z pohlavia, zdravia a kultúrnej identity (etnický pôvod, jazyk, náboženstvo). Tieto deti sa nachádzajú na okraji vzdelávacieho systému a nemajú prospech z učenia, ktoré je nevyhnutné pre ich intelektuálny a sociálny rozvoj.

Faktory súvisiace s chudobou, ako je nezamestnanosť, choroba a negramotnosť rodičov, znásobujú toto riziko.

Je nesporné, že mnohé deti zo znevýhodneného prostredia sú nútené ukončiť školu kvôli zdravotným problémom súvisiacim s podvýživou alebo s cieľom pracovať a podporiť rodinu.

Finančný deficit rozvojových krajín

Univerzálne základné vzdelanie je pre mnohé štáty hlavnou otázkou a veľkým problémom. Mnoho rozvíjajúcich sa krajín nevyužíva finančné zdroje potrebné na vytváranie škôl, poskytovanie školských materiálov, ani na nábor a výcvik učiteľov. Finančné prostriedky založené medzinárodným spoločenstvom sú vo všeobecnosti nedostatočné na to, aby umožnili krajinám vytvoriť vzdelávací systém pre všetky deti. Rovnako nedostatok finančných zdrojov ovplyvňuje kvalitu výučby. Toto vedie k triedam, v ktorých sú deti rôznych vekových kategórií v rovnakej triede a to neumožňuje každému dieťaťu využiť vzdelanie prispôsobené jeho potrebám. Výsledkom je, že miera predčasného ukončenia školskej dochádzky a zlyhanie vo vzdelávaní zostávajú vysoké.

Vzdelanie na celom svete

Najviac postihnuté regióny

Subsaharská Afrika je najviac zasiahnutá oblasť s vyše 32 miliónmi detí v základnej školskej dochádzke. Stredná a východná Ázia, ako aj Tichomorie, sú tiež vážne postihnuté týmto problémom s viac ako 27 miliónmi nevzdelaných detí. Navyše tieto regióny musia tiež riešiť pretrvávajúce problémy chudoby.

V zásade ide o subsaharskú Afriku, kde viac ako polovica detí má vzdelanie menej ako 4 roky. V niektorých krajinách, ako je Somálsko, viac ako 50% detí chodí do školy iba dva roky.

Nedostatok školskej dochádzky a slabého vzdelania má negatívny vplyv na obyvateľstvo a krajinu. Deti opúšťajú školu bez toho, aby získali základy, čo značne bráni sociálnemu a hospodárskemu rozvoju týchto krajín.

Nerovnosť medzi dievčatami a chlapcami: vzdelávanie dievčat v ohrození

Dnes majú dievčatá menší prístup k vzdelaniu. Tvoria viac ako 54% nevyškolenej populácie na svete.

Tento problém sa vyskytuje najčastejšie v arabských štátoch, v strednej Ázii a v južnej a západnej Ázii a je v zásade vysvetlený kultúrnym a tradičným zaobchádzaním so ženami. Dievčatá sú určené na prácu v rodinnom dome, zatiaľ čo chlapci majú nárok na vzdelanie.

V subsaharskej Afrike je viac ako 12 miliónov dievčat, ktorým hrozí, že nikdy nedostanú vzdelanie. V Jemene je viac ako 80% dievčat, ktoré nikdy nebudú mať možnosť ísť do školy. Ešte alarmujúcejšie sú niektoré krajiny ako Afganistan alebo Somálsko, ktoré sa snažia znížiť rozdiel medzi dievčatami a chlapcami v oblasti vzdelávania.

Aj keď mnohé rozvojové krajiny si môžu blahoželať k výraznému zníženiu nerovnosti medzi dievčatami a chlapcami vo vzdelávaní, ešte stále je potrebné vynaložiť veľa úsilia na dosiahnutie všeobecného základného vzdelania.

Autor: Valéria Osztatná Loomis, fotografia: © bigstockphoto

Ohodnotiť článok
[Spolu: 1 Priemer: 5]
Užitočné značky:, , ,

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *